Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzaam ondernemen vinden wij niet alleen belangrijk: het is voor ons een vanzelfsprekendheid. We zien dit als onze verplichting aan medemens en maatschappij.

Dit betekent onder meer:

  • Dat we werken met producten en systemen die voldoen aan de wettelijk eisen, zoals die onder andere in de F-gassen verordening en het Europese drukbesluit (PED 97/23/EC) zijn vastgelegd.
  • Dat het installeren, de service en het onderhoud door F-gassen gecertificeerde medewerkers wordt uitgevoerd.